Luchtkwaliteit: nood aan investeringsplan voor komende winters

Vandaag vragen parlementsleden Loes Vandromme en Jean-Jacques De Gucht om een luchtbehandelingsplan in het Vlaams onderwijs. Na het plan ter financiering van de CO2-meters is het moment gekomen dat er dringend werk gemaakt wordt van een luchtbehandelingsplan. Dat is des te meer noodzakelijk omdat vele scholen kampen met een sterk verouderd gebouwenpark.
ma 6 december 2021

Voorstellen om het lerarentekort te verhelpen zijn niet ambitieus genoeg

De maatregelen die door de Vlaamse Regering vrijdag zijn goedgekeurd, zullen niet volstaan om het lerarentekort aan te pakken. De maatregelen vertrekken vanuit goede intenties, maar zijn niet doortastend genoeg om een wezenlijk verschil te maken.
“Het is teleurstellend dat de Vlaamse Regering, na jaren van alarmsignalen en de crisis van de voorbije maanden, er niet in slaagt om het lerarentekort ten gronde aan te pakken”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Nog steeds wordt er te weinig naar de verzuchtingen en wensen van onze bestuurders, directies en leraren geluisterd, waardoor deze maatregelen een slag in het water dreigen te zijn. De minister moet de lat dringend hoger leggen, want het lerarentekort blijft de grootste bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs. ”
ma 6 december 2021

IDP 2021: leerprestaties tijdens coronacrisis tonen gemengde resultaten

Het onderwijs spant zich in om de leervertraging bij leerlingen tijdens en na de coronacrisis weg te werken. Voor talen wordt dat de moeilijkste klus, wetenschappen en wiskunde noteren hoopgevende resultaten. Dat concluderen Kristof De Witte en Letizia Gambi, onderzoekers van de KU Leuven, op basis van de meest recente IDP-toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
“Lagere leerprestaties zijn zorgwekkend omdat lagere onderwijsuitkomsten doorgaans leiden tot diverse negatieve uitkomsten op lange termijn, zoals een lager inkomen”, zegt Kristof De Witte, onderwijseconoom aan de KU Leuven.
“Het blijft belangrijk om de effecten van de coronacrisis nauwlettend in het oog te houden, zodat we onze aanpak om de leervertraging weg te werken kunnen bijsturen op een wetenschappelijk onderbouwde manier”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
di 19 oktober 2021

Oktobertelling 2021: meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan voor het m-decreet

Dit schooljaar startten 5% meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan voor de invoering van het m-decreet in september 2015. Dat blijkt uit de oktobertelling van 2021, de leerlingentelling die de onderwijskoepels aan het begin van het schooljaar uitvoeren.
“Met hogere inschrijvingscijfers in het buitengewoon onderwijs dan voor de invoering van het m-decreet, lijkt de droom van een inclusiever onderwijs voor elke leerling zoals het m-decreet dat beoogde, verder weg dan ooit”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Hopelijk worden uit dat falen de juiste lessen getrokken voor het leersteundecreet.”
di 5 oktober 2021

Nieuwe besparingen in het onderwijs: een koude douche

In de marge van de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon raakte bekend dat onze scholen opnieuw een duit in het budgettaire zakje moeten doen door een besparing van 100 miljoen euro. De aankondiging van een nieuwe besparingsronde komt aan als een koude douche. De voorbije maanden werden al veel middelen geïnvesteerd in het kader van bijzondere projecten van de minister, relancemaatregelen (onder andere Digisprong) en cao XII. Ze leverden mooie communicatiemomenten op voor de minister, maar de inzet van die middelen blijkt niet altijd even doelmatig. Betaalt het onderwijs daar nu de prijs voor? Is de cheque van 188 miljoen voor de cao of voor die andere maatregelen dan niet gedekt?
do 30 september 2021

Iedere leerling heeft recht op schoolboeken

“Voor elke leerling willen we het beste onderwijs. De toegang tot kwaliteitsvol schoolmateriaal is daarbij van groot belang. De kost van studieboeken mag nooit een hindernis vormen voor leerlingen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Daarmee reageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het bericht dat een boekenleverancier schoolboeken ontzegt aan leerlingen van wie de ouders de rekening niet tijdig betalen.
wo 22 september 2021