IDP 2021: leerprestaties tijdens coronacrisis tonen gemengde resultaten

Het onderwijs spant zich in om de leervertraging bij leerlingen tijdens en na de coronacrisis weg te werken. Voor talen wordt dat de moeilijkste klus, wetenschappen en wiskunde noteren hoopgevende resultaten. Dat concluderen Kristof De Witte en Letizia Gambi, onderzoekers van de KU Leuven, op basis van de meest recente IDP-toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
“Lagere leerprestaties zijn zorgwekkend omdat lagere onderwijsuitkomsten doorgaans leiden tot diverse negatieve uitkomsten op lange termijn, zoals een lager inkomen”, zegt Kristof De Witte, onderwijseconoom aan de KU Leuven.
“Het blijft belangrijk om de effecten van de coronacrisis nauwlettend in het oog te houden, zodat we onze aanpak om de leervertraging weg te werken kunnen bijsturen op een wetenschappelijk onderbouwde manier”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
di 19 oktober 2021

Oktobertelling 2021: meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan voor het m-decreet

Dit schooljaar startten 5% meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan voor de invoering van het m-decreet in september 2015. Dat blijkt uit de oktobertelling van 2021, de leerlingentelling die de onderwijskoepels aan het begin van het schooljaar uitvoeren.
“Met hogere inschrijvingscijfers in het buitengewoon onderwijs dan voor de invoering van het m-decreet, lijkt de droom van een inclusiever onderwijs voor elke leerling zoals het m-decreet dat beoogde, verder weg dan ooit”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Hopelijk worden uit dat falen de juiste lessen getrokken voor het leersteundecreet.”
di 5 oktober 2021

Nieuwe besparingen in het onderwijs: een koude douche

In de marge van de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon raakte bekend dat onze scholen opnieuw een duit in het budgettaire zakje moeten doen door een besparing van 100 miljoen euro. De aankondiging van een nieuwe besparingsronde komt aan als een koude douche. De voorbije maanden werden al veel middelen geïnvesteerd in het kader van bijzondere projecten van de minister, relancemaatregelen (onder andere Digisprong) en cao XII. Ze leverden mooie communicatiemomenten op voor de minister, maar de inzet van die middelen blijkt niet altijd even doelmatig. Betaalt het onderwijs daar nu de prijs voor? Is de cheque van 188 miljoen voor de cao of voor die andere maatregelen dan niet gedekt?
do 30 september 2021

Iedere leerling heeft recht op schoolboeken

“Voor elke leerling willen we het beste onderwijs. De toegang tot kwaliteitsvol schoolmateriaal is daarbij van groot belang. De kost van studieboeken mag nooit een hindernis vormen voor leerlingen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Daarmee reageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het bericht dat een boekenleverancier schoolboeken ontzegt aan leerlingen van wie de ouders de rekening niet tijdig betalen.
wo 22 september 2021

Interdiocesane toetsen blijven populair instrument om te werken aan kwaliteitsontwikkeling

Vorig schooljaar kozen 1163 van de 1315 katholieke basisscholen om de kwaliteit van hun onderwijs met behulp van de gevalideerde toetsen van hun ledenvereniging, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, te toetsen. Dat is 7% meer dan in 2016, toen 1096 scholen deelnamen. Met de resultaten van die toetsen kunnen scholen individueel hun onderwijskwaliteit opvolgen en krijgen ze op maat gemaakte begeleiding om het maximale uit hun onderwijs te halen. Naar schatting 38.500 leerlingen (91%) vulden één of meer toetsen in. Dat is 6% meer dan vijf jaar eerder, toen 33.000 (86%) leerlingen de toets invulden. De meest getoetste leerdomeinen waren wiskunde, Nederlands en Frans.
“Het is belangrijk dat scholen de kwaliteit van hun onderwijs correct kunnen inschatten. De toetsen en de ondersteuning van de pedagogische begeleiding stelt schoolteams in staat om op een geïnformeerde manier aan de kwaliteit van hun onderwijs te werken”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
do 16 september 2021

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt erkenning en ondersteuning voor preventieadviseurs

Een duizendtal preventieadviseurs zorgde ervoor dat 1,2 miljoen leerlingen en hun leraren sinds vorige week weer veilig naar school kunnen. Ook buiten de pandemie-uitbraak waken zij over de veiligheid van personeel en leerlingen. Toch hebben zij geen apart statuut, waardoor de school moet puzzelen met eigen middelen om een adviseur aan te kunnen stellen en zij ook niet correct worden verloond. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt om een rechtzetting, zodat scholen hun preventieadviseur correct kunnen vergoeden en omkaderen.
“Preventieadviseurs zorgen voor een veilige omgeving voor al wie school loopt of maakt. Zeker in de aanpak van de coronacrisis dragen zij een grote verantwoordelijkheid”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Zij verdienen erkenning en een goede ondersteuning voor het werk dat ze doen.”
wo 8 september 2021