“Hetzelfde ambt”

“Hetzelfde ambt” is een centraal begrip bij de verdeling van de betrekkingen onder de vastbenoemde personeelsleden en bij de reaffectatie.

Aan welke criteria een betrekking moet voldoen om als “hetzelfde ambt” te gelden voor een vastbenoemd personeelslid, wordt toegelicht onder het thema Reaffectatie