Welbevinden van leerlingen gaat over de manier waarop zij de school beleven. Het is gelinkt aan tevredenheid op school en in de klas, het zelfconcept van de leerling, het pedagogisch klimaat, de interpersoonlijke relaties … 
Onder welbevinden van leerlingen vallen onderwerpen als:

  • Verbindend schoolklimaat
  • Herstelgericht werken
  • Anti-pestbeleid
  • Preventie en aanpak van spijbelen
  • Omgaan met (al dan niet seksueel) grensoverschrijdend gedrag t.a.v. leerlingen

Documentatie