Wat doen we?

Het antwoord op deze vraag schuilt in de maatschappelijke opdracht van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is dus af te leiden uit onze Missie en Visie. Op een zeer vereenvoudigde wijze is dit samen te vatten in drie categorieën:

  • Belangenbehartiging
  • Dienstverlening
  • Netwerking