04 juli 2017

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is eind mei 2017 overschreden. Dat betekent dat de weddes van de gesubsidieerde en de contractuele werknemers vanaf 1 juli 2017 met 2 procent geïndexeerd worden.

04 juli 2017

In een nieuwe mededeling zetten we uiteen welke gesubsidieerde personeelsleden hun maandelijkse salaris blijven ontvangen in de zomermaanden, wie recht heeft op een uitgestelde bezoldiging, en hoe die berekend wordt. Je vindt de mededeling op onze website onder het thema Bezoldiging en vergoedingen.

04 juli 2017

In een nieuwe mededeling lichten we de prestatieregeling voor de verschillende ambten in het gewoon basisonderwijs toe. Daarin verduidelijken we onder andere:

04 juli 2017

Als antwoord op een parlementaire vraag heeft minister Crevits meegedeeld dat gesubsidieerde tijdelijke personeelsleden van wie de aanstelling op 30 juni eindigt, toch verzekerd blijven voor arbeidsongevallen tot een wee

28 juni 2017

De Algemene Centrale van het ABVV heeft nogmaals een stakingsaanzegging ingediend, nu voor vrijdag 30 juni. Daarmee wil ze haar militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een syndicale actie op die datum.

28 juni 2017

Ook volgend schooljaar wijzigt er opnieuw een en ander in de personeelsreglementering. Wat je daarover moet weten, hebben we gebundeld in de mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2017'. Je vindt er meer informatie over o.a.

28 juni 2017

Tijdens het schooljaar 2017-2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Als je een tekort hebt en binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar kunt krijgen, dan kun je dat signaleren aan de Dienst Personeel.

22 juni 2017

Met de nakende grote vakantie hadden enkele betrokkenen uit de onderwijspraktijk een vraag over een concrete personeelsaangelegenheid op het bord van onderwijscommissaris Jos De Meyer gelegd. Hoe zat het met de verzekeringssituatie van klussende leraren en anderen op school tijdens de vakantie, zo wilde hij weten.

20 juni 2017

Enige tijd geleden publiceerden we de geactualiseerde mededeling ‘Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie van personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs’. In opvolging daarvan vind je op de website een document met veelgestelde vragen over functiebeschrijving en evaluatie.

20 juni 2017

De wiskundevraag om uitleg van onderwijscommissaris Ann Brusseel was prima gedocumenteerd met aandacht voor diverse (en samenhangende) aspecten van dit thema.

Pagina's