10 januari 2018

Op 9 januari (iets voor de middag) stond deze zaak, die onderwijscommissaris Kathleen Krekels op een erg genuanceerde manier aankaartte in haar actuele vraag, op de website van Knack en op 10 januari in het papieren tijdschrift zelf. Op 9 januari (in de vooravond) stond er al een omstandige reactie van minister Crevits op de Knack-website.

10 januari 2018

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2017-2018 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt uitgesteld naar het schooljaar 2018-2019. Datt onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXVIII door het Vlaams Parlement.

20 december 2017

Naar aanleiding van de vele vragen over het bewaren van documenten in het kader van ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften maakte VCLB in overleg met de externe stuurgroep ondersteuningsmodel een nota op.

20 december 2017

Hebben leerlingen of ouders vragen bij het kerstrapport? Werd er een advies geformuleerd om te heroriënteren, maar weten ze niet hoe daarmee om te gaan? CLBch@t is ook in de kerstvakantie open op woensdag 27 december!

20 december 2017

Dit schooljaar volgden 45 secundaire scholen het gratis nascholingsproject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’. Tijdens dat nascholingstraject wordt een armoedebeleid op school uitgebouwd. Het project is een initiatief van het Departement onderwijs, Welzijnszorg en het Netwerk tegen armoede. Onze pedagogische begeleidingsdienst werkt eraan mee.

12 december 2017

Sinds kort is het gebruik van voorleessoftware door leerlingen in het lager of secundair onderwijs gratis. Wil je graag meer weten over de mogelijkheden van voorleessoftware en hoe je dergelijke software op je school kunt inzetten? Kom dan naar één van de regionale vormingsdagen die het Departement Onderwijs organiseert.

07 december 2017

Het was druk vandaag in de plenaire vergadering voor minister Crevits. Eerst vier vragenstellers over een complex thema in de context van het al vaak besproken dossier “Modernisering secundair onderwijs”.

06 december 2017

Omdat onze scholen en ondersteuningsnetwerken vaak de vraag stellen of ondersteuners thuis of elders leerlingen mogen begeleiden, hebben we het antwoord op die vraag in de FAQ opgenomen.

05 december 2017

Vlaams Parlementslid Ward Kennes breide een vervolg aan zijn vragen over dit thema uit het verleden tegen de achtergrond van de vluchtelingencrisis. Hij kaartte aan dat hooggeschoolde vluchtelingen niet altijd weten waar ze precies terechtkunnen met hun leervragen.

05 december 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez vertrok van een recent, ernstig geweldincident in Brugge voor een aantal vragen over diverse begeleidingsmogelijkheden van leerlingen met problematisch gedrag in de context van Onderwijs en Welzijn.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.