23 februari 2018

Net als de natuur in maart neemt de onderwijsmens alle groeikansen te baat. Als een goede tuinman verzorgt hij kiemende zaadjes, kwetsbaar en broos. Het is vasten! Download het maartnummer en de bladwijzer van Leeftocht.

21 februari 2018

Met de slogan mooi kwetsbaar op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2018 naar de scholen.

20 februari 2018

Paus Franciscus heeft o.a. de ganse katholieke geloofsgemeenschap opgeroepen van vrijdag 23 februari aanstaande een dag van gebed en vasten voor de vrede te maken. In het bijzonder vraagt de paus daarbij aandacht voor Congo en Zuid-Soedan, twee landen in zware conflicten.

13 februari 2018

Na enige irritatie over het ontbreken van vier vragenstellers in de vergadering, van wie de meesten dan toch nog redelijk snel opdaagden, kon onderwijscommissaris Vera Celis haar vraag stellen over een wat apart maar zeker niet minder boeiend onderwerp.

09 februari 2018

Het volledige aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de vastenwerking op school staat nu online.

07 februari 2018

Kwetsbaar zijn we allemaal. Als we die kwetsbaarheid ruimte en vruchtbare grond geven bij onszelf en bij elkaar, kan ze uitgroeien tot een kracht die ons mooier en sterker maakt. De slogan mooi kwetsbaar vasten plaatst kwetsbaarheid in de spiritualiteit van de vasten, in de aanlooptijd naar Pasen.

23 januari 2018

Midden in de koude wintermaand februari dalen we af tot in het binnenste van de mens waar het magma van zijn bezieling brandt. Download het februarinummer en de bladwijzer van Leeftocht.

15 januari 2018

Lees je de getuigenissen van twee deelnemers aan de bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode, in november 2017 met Christa Damen als begeleider. Geven ze je de smaak om ook zelf in een bezinningsbad te duiken? Inzet in het onderwijs en bezinning hebben elkaar immers nodig.

19 december 2017

'Advent: echt wijs!' is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt.

18 december 2017

Een katholieke dialoogschool wil uitdrukkelijk nadenken over haar katholieke identiteit en over de manier waarop zij die katholieke identiteit kan beleven. Zij kan dan ook niet om de vraag heen: wat met de eucharistie op onze school? (hoe) kunnen wij in het vieren van de eucharistie onze katholieke schoolidentiteit concreet gestalte geven?

Pagina's