10 januari 2018

Voor de kerstvakantie gingen de inschrijvingen voor onze interdiocesane proeven (IDP) open. Op onze IDP-website kun je volgen hoeveel leerlingen ondertussen al ingeschreven zijn. Vorig jaar namen meer dan 61 000 leerlingen deel!

10 januari 2018

De derde editie van de Vlaamse studiedag over Content and Language Integrated Learning  (CLIL) op 20 februari 2018 verwelkomt leraren en directies van ervaren en beginnende CLIL-scholen. Je ziet er internationaal CLIL-expert Peeter Mehisto aan het werk en kunt er praktische ideeën oppikken tijdens de presentaties, panelgesprekken en (vak)workshops.

09 januari 2018

Om met jouw schoolteam of collega’s thuis te komen in de opbouw en begrippen van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill), kun je gebruikmaken van twee nieuwe producten in ons ondersteuningsaanbod:

09 januari 2018

De organieke uitrol van het duaal leren gaat van start op 1 september 2019. Dat betekent dat scholen voor het duaal leren in het schooljaar 2018-2019 verder kunnen werken in het kader van het proefproject 'schoolbank op de werkplek'. Vanaf 2019-2020 worden alle nieuwe en lopende studierichtingen duaal organiek.

08 januari 2018

MICTIVO (Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs) wordt dit schooljaar voor de derde keer afgenomen n opdracht van het Departement Onderwijs. Het is een vijfjaarlijks onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de KU Leuven en de Universiteit Gent.

08 januari 2018

Al heel wat deelnemers zijn ingeschreven voor het voorscholingstraject dat we inrichten in het kader van de modernisering secundair onderwijs. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor wie nu nog wil inschrijven.

19 december 2017

Een korte persoonlijke impressie van de bespreking van wat formeel heette “Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft van Kathleen Helsen, Koen Daniëls en Jo De Ro”. Dat gebeurde in twee commissievergaderingen op 14 resp. 19 december 2017.

19 december 2017

De Zill-leerplanklapper oogstte al enorm veel succes. Misschien is jouw bestelling nog niet toegekomen? We vragen graag even geduld voor die wachttijd: onze Dienst Ondersteuning stelt alles in het werk om de klappers zo snel mogelijk te leveren.

13 december 2017

Het opheffen van de wettelijke verplichtingen over het attest bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2019 zorgt ervoor dat de omzendbrief SO/2008/01 niet langer een wettelijke basis heeft en vervalt.

12 december 2017

Momenteel is het denken over ondernemerschapscompetenties in het onderwijs volop in evolutie. Het opheffen van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer vormt daar een onderdeel van. Het verdwijnen van de wettelijke bepalingen noodzaakt ons om vanuit het volwassenenonderwijs opnieuw na te denken over een toekomstige invulling van de opleiding bedrijfsbeheer.

Pagina's