Overlegforum besturen

Het Overlegforum besturen is een breed reflectie- en consultatieforum.

Het Overlegforum besturen is samengesteld uit zes vertegenwoordigers van ieder Comité Besturen (per bisdom) van wie er 12 ook deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Maken ook deel uit van het OFB: één afgevaardigde namens de vicarissen, de voorzitters van de adviesraden en een URV-afvaardiging, de bestuurders die in de adviesraden zetelen maar geen deel uitmaken van  de Raad van Bestuur en de ankerfiguren uit de regio’s.

Doelstelling is de leden, vertegenwoordigers van de besturen in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, grondig te informeren over onderwijsdossiers en –actualiteit en om met elkaar in gesprek te gaan om  voeling te houden met wat leeft in de bestuurdersvergaderingen in alle regio’s.

Deze grondige informatie-, consultatie- en reflectierondes, waarbij ook de adviezen van de adviesraden worden betrokken, maken het mogelijk tot breed gedragen inzichten te komen die van nut zijn voor de betrokken bestuurders tijdens hun vergaderingen in de regionale Comités Besturen, de adviesraden én in de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Het Overlegforum Besturen wordt ondersteund door de Stafdienst Directeur-generaal.

Contactpersoon: Griet Desmet, voorzitter en Geert Schelstraete, adviseur stafdienst Directeur-generaal

Samenstelling

Voorzitter: Griet Desmet
Directeur-generaal: Lieven Boeve
Adviseur Stafdienst Directeur-generaal: Geert Schelstraete

Bestuurders Comité besturen Bisdom Antwerpen

 • Patrick De Keulenaer (SO) (lid van de Adviesraad Secundair onderwijs)
 • Luc Dekelver (BaO)
 • Vic De Schepper (SO)
 • Jan Van Deuren (BaO) (lid van de Adviesraad Basisonderwijs)
 • Geert Van Kerckhoven (BuO)
 • Erwin Van Wassenhove (SO)
 • Greet Vermeire (Voorzitter Adviesraad Internaten)
 • Christel Vervecken (lid van de Adviesraad Buitengewoon onderwijs)

Bestuurders Comité besturen Bisdom Brugge

 • Frank Demuynck (lid van de Adviesraad Secundair onderwijs)
 • Monique Demyttenaere (BaO)
 • Toon Ducatteeuw (SO-BuO) (lid van de Adviesraad Buitengewoon onderwijs)
 • Paul Jonckheere (BaO)
 • Jean-Pierre Vanden Berghe (SO)
 • Wilfried Verniest (BaO)
 • Rudy Weyne (BaO) (lid van de Adviesraad Basisonderwijs)

Bestuurders Comité besturen Bisdom Gent

 • Dirk Desmet (VO)
 • Martin Lamont (BaO) (lid van de Adviesraad Basisonderwijs)
 • Marleen Lietaer (SO)
 • Frank Pauwels (BaO)
 • Staf Tistaert (BaO)
 • Luc Van Rossen (SO-BuO) (lid van de Adviesraad Buitengewoon onderwijs)
 • Paul Yperman (SO)  (lid van de Adviesraad Secundair onderwijs)

Bestuurders Comité besturen Bisdom Hasselt

 • Josian Caproens (SO)
 • Willy Croes (BaO)  (lid van de Adviesraad Basisonderwijs)
 • Francis Loyens (SO) (lid van de Adviesraad Secundair onderwijs)
 • Frans Matthyssen (SO)
 • Kris Monnissen (SO)
 • Lode De Geyter (BuO) (lid van de Adviesraad Buitengewoon onderwijs)
 • Paul Renier (Voorzitter Adviescommissie Volwassenenonderwijs)
 • Georges Vanoirbeek (BaO)

Bestuurders Comité besturen Aartsbisdom Mechelen-Brussel     

 • Agnes Claeys (SO)
 • Bart Decancq
 • Luc Dekelver (lid van de Adviesraad Buitengewoon onderwijs)
 • Louis Delcart (VO)
 • Johan Eliat (lid van de Adviesraad Secundair onderwijs)
 • Walter Hendrickx (BaO) (lid van de Adviesraad Basisonderwijs)
 • Willy Penninckx (SO)
 • Jos Vansantvoet (BaO)

Bestuurders Katholiek Hoger onderwijs

 • Veerle Hendrickx
 • Machteld Verbruggen

Bestuurders Katholiek Volwassenenonderwijs

 • Louis Delcart
 • Dirk Desmet
 • Paul Renier (Voorzitter Adviescommissie Volwassenenonderwijs)

Bestuurders Internaten

 • Greet Vermeire (Voorzitter Adviesraad Internaten)
 • Jean-Marie Christiaens

Afgevaardigde onderwijsvicarissen/bisschoppelijk afgevaardigden

 • Dirk Van Rossem

Diocesane ankerpersoon in elk bisdom:

 • Bisdom Antwerpen: Dis Van Berckelaer
 • Bisdom Hasselt: Pierre Colla
 • Aartsbisdom Mechelen-Brussel: Guido François
 • Bisdom Gent: Eddy Van der Maelen
 • Bisdom Brugge: Ward Goudenhooft

Afgevaardigde Unie van de Religieuzen van Vlaanderen

 • Yves Demaertelaere

Nieuwe leden Algemene vergadering en Overlegforum besturen (september 2015)

 • Mia De Schamphelaere
 • Sabine Poleyn
 • Lien Verwaeren
 • Nicole Verweyen