Vacature Voltijdse pedagogisch begeleider project taalbegeleiding basisonderwijs regio Mechelen-Brussel

14 juli 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2017 voor de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel een voltijds pedagogisch begeleider project taalbegeleiding aan te werven. Wij zoeken een gedreven begeleider met een brede deskundigheid rond het omgaan met meertaligheid in het basisonderwijs. Ervaring met het omgaan met meertaligheid in de kleuterschool strekt tot aanbeveling.

Je opdracht

Concreet bestaat je takenpakket uit:

  • instaan voor expertiseontwikkeling en –deling op het vlak van Nederlands als onderwijstaal, meertaligheid en taalbeleid in basisscholen in de regio Mechelen-Brussel en dat in samenwerking met de collega-pedagogisch begeleiders en andere organisaties
  • ondersteuning bieden aan basisscholen in de regio in hun omgang met diversiteit en anderstaligheid
  • scholen en begeleiders ondersteunen op het vlak van Nederlands als onderwijstaal, meertaligheid en taalbeleid en daarbij oog hebben voor een vlotte samenwerking tussen kleuter- en lager onderwijs en tussen het basis- en het secundair onderwijs

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee ondersteunen en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

  • onderwijsgerelateerde ervaring hebt omtrent Nederlands als onderwijstaal, meertaligheid en taalbeleid op niveau van het basisonderwijs en meer specifiek het kleuteronderwijs
  • de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden hebt
  • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
  • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
  • we verwachten van je dat je de verschillende opgesomde vaardigheden, attitudes en kenniselementen bezit en bereid bent je hierin verder te professionaliseren
  • je bent bij voorkeur woonachtig in de regio Mechelen-Brussel

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. De aanstelling gebeurt via een detachering vanuit een onderwijsopdracht (het statuut en het onderwijssalaris blijven behouden). De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Alle begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten, gsm met abonnement.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke scholen, internaten en centra in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 700 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de job inhoud kan je terecht bij de regiodirecteur van Mechelen-Brussel, Peter Op ’t Eynde (peter.opteynde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 0497 54 09 69).

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met  maandag 28 augustus. Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek op donderdag 31 augustus tussen 10 en 12 uur.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Mieke Degroote, medewerker Dienst Ondersteuning via mieke.degroote [at] katholiekonderwijs.vlaanderen  of 02 507 07 16.