Vacature halftijdse begeleider studiegebied personenzorg voor regio Antwerpen

20 oktober 2017

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio Antwerpen halftijds aan de slag te gaan als begeleider studiegebied personenzorg.

Je opdracht 

Concreet bestaat je takenpakket uit 

 • scholen, vakcoördinatoren en leraren van het studiegebied personenzorg ondersteunen, met bijzondere aandacht voor beginnende leraren 

 • vakgroepen in de uitwerking en de toepassing van leerplannen informeren en ondersteunen 

 • bijdragen leveren aan pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen 

 • in teamverband werken vanuit de eigen dienst en Vlaanderenbreed: in leerplancommissies, pedagogische werkgroepen, dienst- en domeinvergaderingen… 

 • een nascholingsaanbod aansturen 

 • (lerende) netwerken stimuleren, ondersteunen en uitbouwen via sociale en andere media 

 • aan netwerking doen op regionaal niveau met externe organisaties binnen de regio Antwerpen 

Je profiel 

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je 

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft 

 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool 

 • je engageert jouw opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren 

 • beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs voor de vakken binnen het studiegebied personenzorg of beschikt over gelijkwaardige domeinspecifieke (begeleidings)competenties 

 • ruime onderwijservaring hebt in het studiegebied personenzorg (liefst in meerdere onderwijsvormen) 

 • belangstelling hebt voor onderwijs en onderwijsvernieuwing, in het bijzonder voor het studiegebied personenzorg 

 • beschikt over een ruime kennis van de leerplannen van het studiegebied personenzorg en de bereidheid hebt je hierin te verdiepen 

 • een goede kijk hebt op het hedendaagse denken over het onderricht in het studiegebied personenzorg 

 • je verbindt tot permanente professionalisering en vorming in het kader van de begeleidingsopdracht 

Ons aanbod 

Wij bieden een uitdagende functie in een deeltijdse aanstelling via BPT-uren (10/20). De startdatum is zo snel mogelijk. De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten. 

Onze organisatie 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke scholen, internaten en centra in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 700 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse? 

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Ria Van Huffel, regiodirecteur via ria.vanhuffel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 0492 732 656. 

Solliciteren 

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft op welke manier jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan tot en met 30 november 2017.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer een van onze medewerkers van de dienst Ondersteuning via e-mail dienstondersteuning-personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of per telefoon 02 507 07 50.