Vacature deeltijds vakbegeleider gedrags- en sociale wetenschappen voor de regio Mechelen-Brussel

09 november 2017

Voor zo snel mogelijke indiensttreding wenst de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een deeltijds (5 uur) pedagogisch begeleider gedrags- en sociale wetenschappen (v/m) aan te werven om het begeleidingsteam regio Mechelen-Brussel te versterken.

Je opdracht

Tot jouw opdracht als pedagogisch begeleider behoort:

 • scholen, vakcoördinatoren en leraren gedrags- en sociale wetenschappen ondersteunen, met bijzondere aandacht voor beginnende leraren;
 • vakgroepen in de uitwerking en de toepassing van leerplannen informeren en ondersteunen;
 • bijdragen leveren aan pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen;
 • in teamverband werken vanuit de eigen dienst en vlaanderenbreed: in leerplancommissies, pedagogische werkgroepen, dienst- en domeinvergaderingen …;
 • een nascholingsaanbod aansturen;
 • (lerende) netwerken stimuleren, ondersteunen en uitbouwen via sociale en andere media;
 • aan netwerking doen op regionaal niveau met externe organisaties binnen de regio Mechelen-Brussel.

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft;
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool;
 • je engageert je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren;
 • beschikt over een masterdiploma in de humane wetenschappen (bv. pedagogische wetenschappen, psychologie, sociologie …) of beschikt over gelijkwaardige domeinspecifieke (begeleidings)competenties;
 • ruime onderwijservaring hebt in het vak gedrags- en/of sociale wetenschappen (liefst in meerdere onderwijsvormen);
 • belangstelling hebt voor onderwijs en onderwijsvernieuwing, in het bijzonder voor de vakken gedrags- en sociale wetenschappen;
 • beschikt over een ruime kennis van de leerplannen van deze vakken of de bereidheid hebt je hierin te verdiepen;
 • een goede kijk hebt op het hedendaagse denken over het onderricht van gedrags- en sociale wetenschappen;
 • je verbindt tot permanente professionalisering en vorming in het kader van de begeleidingsopdracht.

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie in een deeltijdse aanstelling via BPT-uren (5/20). De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Begeleiders hebben maandelijks recht op een forfaitair bedrag bureaukosten.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke scholen, internaten en centra in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Peter Op ’t Eynde, regiodirecteur Mechelen-Brussel, peter.opteynde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, 0497 54 09 69).

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 17 november 2017.

Na een eerste selectie op basis van de cv’s en motivering, worden de overblijvende kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Hilde Gryseels, medewerker dienst Ondersteuning via hilde.gryseels [at] katholiekonderwijs.vlaanderen  of 02 507 07 50.