Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

21 februari 2018

Hilde Crevits, minister van Onderwijs, stuurde onlangs een brief naar het College van Burgemeester en Schepenen van alle fusiegemeenten in Vlaanderen.

20 februari 2018

Psychosociale aspecten kunnen mee aan de basis liggen van een arbeidsongeval. De checklist laat toe om op eenvoudige manier de eventuele aanwezigheid van psychosociale aspecten te verifiëren en te objectiveren.

20 februari 2018

Na de nota BOS & Financiën wijzigden we ook de nota BOS & overdracht gesubsidieerde infrastructuur. Wat wijzigde er?

13 februari 2018

Zin om in de overlegorganen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te zetelen? Ken of ben je de geschikte persoon?  Dit verwachten we van jou

13 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een transparante en objectieve verkiezingsprocedure. De regionale verkiezingscommissies organiseren de verkiezingen.

13 februari 2018

In de komende maanden kiezen de besturen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen nieuwe regionale comités besturen. Het mandaat van de huidige leden van de comités besturen in de advies- en besluitvormingsorganen van onze netwerkorganisatie loopt dus af.

13 februari 2018

Ook deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman was al eerder een paar keer aan bod gekomen. Nu naar aanleiding van een nieuw incident in Oudenaarde met een Albanees gezin wiens asielaanvraag geweigerd was. Hoe dan ook, het thema blijft schrijnend. Dus alle begrip.

13 februari 2018

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Caroline Gennez was intussen een klassieker, met overigens een grotere periodieke frequentie dan in wielrennerstermen gebruikelijk is. Hoe dacht de minister nog deze legislatuur tot een nieuw Inschrijvingsdecreet, dat de transparantie en de sociale mix verhoogde, te komen?

13 februari 2018

Onderwijscommissaris Steve Vandenberghe sloot met zijn vraag aan bij de hoorzitting van de dag voordien, waarover ik al elders op deze pagina’s geschreven heb: waarom werd het hangende tijdbestedingsonderzoek voor leraren in het kader van het loopbaandebat niet uitgebreid naar directeurs?

08 februari 2018

In de komende maanden kiest Katholiek Onderwijs Vlaanderen nieuwe regionale comités besturen. Het mandaat van de leden van de comités besturen in de advies- en besluitvormingsorganen van onze netwerkorganisatie loopt dus ook af.

Pagina's