Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

07 december 2017

Wie tegen 15 december 2017 een eerste aanvraag of een heraanvraag van een traject CLIL vanaf het schooljaar 2018-2019 wil indienen, kijkt best na of hij de aanvraagformulieren gebruikt die gelden voor 2018-2019 en niet die voor 2017-2018. Je vindt die formulieren op de website van

07 december 2017

Vorige vrijdag heeft de Vlaamse Regering beslist om de modernisering so van start te laten gaan in september 2019. Ondanks die aangepaste timing willen we benadrukken dat het opportuun is en blijft om de opgestarte gesprekken binnen de scholengemeenschap onverminderd verder te zetten.

07 december 2017

Het was druk vandaag in de plenaire vergadering voor minister Crevits. Eerst vier vragenstellers over een complex thema in de context van het al vaak besproken dossier “Modernisering secundair onderwijs”.

06 december 2017

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

06 december 2017

Omdat onze scholen en ondersteuningsnetwerken vaak de vraag stellen of ondersteuners thuis of elders leerlingen mogen begeleiden, hebben we het antwoord op die vraag in de FAQ opgenomen.

06 december 2017

STEM@school is een onderzoeksproject dat leermateriaal ontwikkelt voor geïntegreerd en doorstroomgericht STEM-onderwijs in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Dat gebeurt met de hulp van directies, leraren en pedagogisch begeleiders. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen is partner van het project.

05 december 2017

Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

05 december 2017

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

05 december 2017

Diverse aspecten van dit thema zijn nog recent maar ook allanger geleden deze legislatuur al een aantal keren de revue gepasseerd en zullen later bij de bespreking van het voorstel van decreet in kwestie ongetwijfeld nog herhaald worden. Het gaat natuurlijk wel om een fundamentele kwestie waarover verschillende politieke standpunten bestaan.

05 december 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez vertrok van een recent, ernstig geweldincident in Brugge voor een aantal vragen over diverse begeleidingsmogelijkheden van leerlingen met problematisch gedrag in de context van Onderwijs en Welzijn.

Pagina's