Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

03 maart 2018

Op de viering van de 175e verjaardag van het Heilige-Drievuldigheidscollege geeft directeur-generaal Lieven Boeve een korte lezing over de uitdagingen van het lager en secundair onderwijs in Vlaanderen.

De lezing vindt plaats in de promotiezaal van de K.U. Leuven, waar de receptie volgt in het Heilige-Drievuldigheidscollege, Oude Markt 28.

13 februari 2018

Van een iets (ook politiek) delicatere aard was deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls. Overigens ook heel actueel.

13 februari 2018

Ook deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman was al eerder een paar keer aan bod gekomen. Nu naar aanleiding van een nieuw incident in Oudenaarde met een Albanees gezin wiens asielaanvraag geweigerd was. Hoe dan ook, het thema blijft schrijnend. Dus alle begrip.

13 februari 2018

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Caroline Gennez was intussen een klassieker, met overigens een grotere periodieke frequentie dan in wielrennerstermen gebruikelijk is. Hoe dacht de minister nog deze legislatuur tot een nieuw Inschrijvingsdecreet, dat de transparantie en de sociale mix verhoogde, te komen?

13 februari 2018

Onderwijscommissaris Steve Vandenberghe sloot met zijn vraag aan bij de hoorzitting van de dag voordien, waarover ik al elders op deze pagina’s geschreven heb: waarom werd het hangende tijdbestedingsonderzoek voor leraren in het kader van het loopbaandebat niet uitgebreid naar directeurs?

07 februari 2018

Op 8 en 9 maart 2018 organiseert de pedagogische begeleiding regio Limburg het directiecongres 'Vernieuwingen in het secundair onderwijs: waar staan we nu (voor)?'.

Tijdens het congres hoor je inspirerende getuigenissen en praktijkvoorbeelden vanuit de school. Er is ruimte voor formele en informele netwerkmomenten.

07 februari 2018

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet over de leerlingenbegeleiding goed. Na het advies van de Raad van State volgen nog besprekingen in de Commissie Onderwijs en het Vlaams Parlement. Bedoeling is dat het decreet rond de paasvakantie definitief wordt goedgekeurd.

07 februari 2018

De ontwerpversies van de nieuwe leerplannen en de nieuwe lessentabellen voor het schooljaar 2018–2019 zijn beschikbaar via de

06 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 18 april 2018 een studiedag met focus op talige doelen binnen CLIL (‘Content and Language Integrated Learning’). Leraren en directies van ervaren en beginnende CLIL-scholen zijn welkom.

06 februari 2018

Het Departement Onderwijs en Vorming is benieuwd naar je visie over professionalisering en innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs. Via de InnoVET-enquête krijg je tot uiterlijk 26 februari 2018 de kans om je visie te delen.

Pagina's