Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

23 mei 2017

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

22 mei 2017

Zestig procent van de kinderen en jongeren drinkt energiedranken. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van kinderarts Thierry Devreker (VUB) bij meer dan 1 200 jongeren tussen 12 en 18 jaar. Nochtans kan een overmatige consumptie van energiedranken leiden tot onder meer hartkloppingen en een verhoogde bloeddruk.

16 mei 2017

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

Nascholingen voor leraren basisonderwijs

23 mei 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve neemt kennis van de voorbereiding en implementatie van het traject duaal leren Se-n-Se Chemische procestechnieken en de begeleiding van leerlingen. Daarna volgt een gesprek over de ervaringen, knelpunten, groeikansen en eventuele nood aan bijsturing.

11 mei 2017

In juni 2017 staan er twee informatierondes van Vlaanderen gepland, 1 voor het basisonderwijs en 1 voor het secundair onderwijs waar we ingaan op de onderwijsactualiteit. De informatierondes vinden plaats in de periode van 7 juni tot 17 juni 2017, telkens ondersteund door de 5 regio’s. De inhoud van de informatierondes is ondertussen bekend.

11 mei 2017

De begeleidingsdienst van West-Vlaanderen verwelkomt twee nieuwe medewerkers: Ann-Sofie Decoutere uit Kuurne, momenteel zorgcoördinator en zorgleraar in VBS Spes Nostra in Heule. Ze gaat vanaf 1 september in de regio Noord aan de slag in de combi-job van schoolbegeleider basisonderwijs en begeleider competentie-ontwikkeling.

11 mei 2017

Voor deze vraag was er wel een link naar een artikel diezelfde dag in Knack, maar de trouwe bezoekers van de Commissie voor Onderwijs hadden dit verhaal van Vlaams Parlementslid Nadia Sminate al op 27 april ald

10 mei 2017

Het M-decreet plaatst alle onderwijspartners voor boeiende uitdagingen. Omgaan met die groeikansen is niet voor alle betrokkenen evident. De prioritaire nascholing V-eSperAnZa voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs kan een antwoord bieden op de uitdagingen.

10 mei 2017

Leerlingen die een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen, behalen jaarlijks attesten van verworven bekwaamheden. De klassenraad kan, bij wijze van uitzondering, oordelen om wel de gewone studiebekrachtiging te geven, indien er vooraf een aanvraag wordt ingediend bij de onderwijsinspectie. Dat moet vóór 1 mei gebeuren.

09 mei 2017

In het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’ bevestigt de Vlaamse regering het belang om in scholen te werken aan EHBO en het leren werken met automatische externe defibrillatoren (AED’s).

Pagina's