Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

27 april 2017

Onderwijscommissaris Ann Brusseel kon als voormalige taallerares niet naast de publicatie van Onderwijsspiegel 2017 kijken en had het over de problemen (o.a. inzake spreekvaardigheid) met Frans in het basisonderwijs, die daarin werden aangekaart.

27 april 2017

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels stelde een actuele vraag over een belangrijk thema waarover vorige week al een

26 april 2017

Algemeen of coördinerend directeurs krijgen ook een gratis exemplaar van het tijdschrift In dialoog. Heb je het tijdschrift thuis of op school niet onvangen?

26 april 2017

Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst volgende vormingen in de kijker:

26 april 2017

Deze vragen om uitleg van onderwijscommissaris Kathleen Krekels hadden een voorgeschiedenis. In de plenaire vergadering van 20 april 2016 (cf.

26 april 2017

Een recente rechtszaak tussen een leerling en een school uit Geraardsbergen toonde aan dat de communicatie over het recht op tijdelijk onderwijs aan huis en Bednet naar alle betrokkenen nog beter kon, aldus onderwijscommissaris Vera Celis, die ook verwees naar communicatie van minister Crevits

26 april 2017

Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers sprak over de indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), die werd gehouden in 2015 en waarvan de resultaten intussen bekend waren. In haar intro overliep ze die resultaten op de diverse gezondheidsdomeinen, zowel voor het basis- als het secundair onderwijs.

26 april 2017

Deze vragen om uitleggen betroffen een veel ruimer onderwijsbeleidsdossier, met drie vragenstellers. Onderwijscommissaris Caroline Gennez vertrok van het recente Vlor-advies ter zake, waarvan ze een ganse serie elementen overliep en er zich akkoord mee verklaarde.

25 april 2017

De mededeling over continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs werd geactualiseerd. Bij de continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs stellen we een warme overdracht centraal.

25 april 2017

Vorige week vrijdag werd beslist dat scholen met heel wat kwetsbare kinderen die gedurende 10 weken gratis fruit konden bedelen, dat nog eens 10 weken kunnen doen. Het project wordt voor de scholen verlengd, omdat de vrijgemaakte subsidies nog niet zijn opgebruikt. De betrokken scholen worden op de hoogte gebracht.

Pagina's