Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

22 juni 2017

De voorbije weken werd in de verschillende regio’s zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs toelichting gegeven bij onderwijsactualia en nieuwe reglementering vanaf 1 september 2017. Meer dan 1 300 leden van schoolbesturen en directies woonden de Ronde van Vlaanderen bij.

20 juni 2017

De wiskundevraag om uitleg van onderwijscommissaris Ann Brusseel was prima gedocumenteerd met aandacht voor diverse (en samenhangende) aspecten van dit thema.

20 juni 2017

In het kader van het project Procrustes, een samenwerking tussen de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), is het nu mogelijk om een beter zicht te krijgen op het aandeel leraren van buitenlandse origine.

20 juni 2017

De vraag van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman ging over een heel concreet en vervelend probleem: de fiscale behandeling van de onkostenvergoeding van LOP-voorzitters. Blijkbaar wordt die nu al enkele jaren als “ereloon” aangemerkt op de desbetreffende fiscale fiche, met zelfs nog een paar andere vervelende nevenverschijnselen op de koop toe.

19 juni 2017

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM wil jongeren enthousiast maken voor de domeinen wetenschap, technologie, ingenieurskunde en wiskunde. Ontdek je graag wat STEM kan betekenen in de basisschool en wat die didactiek zo krachtig maakt? Wil je zowel inzetten op STEM als op het nieuwe leerplan Zin in leren!

15 juni 2017

Op dinsdag 20 juni ben je welkom in Groenhove, Bosdreef 5 in Torhout, voor de informatieronde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je wordt er op de hoogte gebracht van de stand van zaken in de actuele dossiers, zoals het ondersteuningsmodel, OD XXVII, BOS ...

15 juni 2017

Nog een actuele, zelfs heel actuele kwestie en ook erg belangrijk, zeker.

15 juni 2017

De actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls was actueel, zeker.

14 juni 2017

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

Nascholingen voor leraren basisonderwijs

14 juni 2017

´s Ochtends was het al gegaan over Frans in het basisonderwijs. Deze vragen van onderwijscommissarissen Ann Brusseel en Kathleen Krekels sloten daar wat ruimer op aan.

Pagina's