Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

18 oktober 2017

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

18 oktober 2017

Lincka, het Limburgs nascholingscentrum Katholiek Onderwijs, plaatst deze vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

18 oktober 2017

De Vlaamse Regering keurde een nieuw programma goed en trekt daarmee jaarlijks 650 000 euro extra uit voor leerlingen met leesbeperkingen. Daardoor kunnen die leerlingen in basis en secundair onderwijs gratis voorleessoftware gebruiken. De school of de ouders zullen de leerling kunnen registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen.

18 oktober 2017

Er is heel wat onduidelijkheid over de 'GON-continuering'. Met dit bericht willen we verheldering bieden. Het is niet de bedoeling om de organisatie van de ondersteuning en reeds gemaakte afspraken over ondersteuning retro-actief te gaan herbekijken. Maar hopelijk kan onze communicatie ertoe leiden dat nog openstaande vragen tot ondersteuning op een correcte manier beantwoord worden.

17 oktober 2017

Nog een communautaire kwestie, maar dan van een andere orde dan de niet-samenvallende paasvakantie en de status van het onderwijsoverleg tussen de gemeenschappen in Brussel. Willy Segers friste het geheugen op over de Nederlandstalige basisschool in de Waalse faciliteitengemeente Komen.

17 oktober 2017

Voor de laatste vraag van de dag verwees onderwijscommissaris Jo De Ro naar een recente studiedag met als thema ‘Schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterschool? Op weg naar zinvolle kleuterparticipatie.’ Het huidige kleuteronderwijs zou te veel belang hechten aan leren en een te grote scheiding maken tussen leren en zorg.

17 oktober 2017

Na de vraag over schoolinfrastructuur van Willy Segers ging het in deze commissievergadering nog voort over dat thema met een vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro, die teruggreep naar een motie, ingediend op 20 oktober 2014.

17 oktober 2017

Whizzkids is een ICT-wedstrijd voor leerlingen uit de derde graad van het gewoon of buitengewoon basisonderwijs in Vlaanderen. Didactisch gebruik van ICT en media binnen de verschillende leergebieden staat centraal. Alle vragen en opdrachten staan in het thema van geïntegreerd ICT-gebruik.

17 oktober 2017

Op zoek naar leuke speelactiviteiten voor baby’s, peuters en jonge kleuters? Op speelbank.be vind je bijna 400 speelactiviteiten en kun je ook zelf je favoriete speelactiviteiten toevoegen. Daarnaast kun je er ook tal van speeltips, wedstrijden en filmpjes met reflectievragen vinden.

Pagina's