Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

12 december 2017

Sinds kort is het gebruik van voorleessoftware door leerlingen in het lager of secundair onderwijs gratis. Wil je graag meer weten over de mogelijkheden van voorleessoftware en hoe je dergelijke software op je school kunt inzetten? Kom dan naar één van de regionale vormingsdagen die het Departement Onderwijs organiseert.

12 december 2017

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

07 december 2017

Het tweede actuele hangijzer, nu voor drie onderwijscommissarissen van drie verschillende partijen, stond vandaag in de krant, met name de blijkbaar slechte resultaten inzake begrijpend lezen van Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar lager onderwijs in het kader van het internationale onderzoek PIRLS.

07 december 2017

Het was druk vandaag in de plenaire vergadering voor minister Crevits. Eerst vier vragenstellers over een complex thema in de context van het al vaak besproken dossier “Modernisering secundair onderwijs”.

06 december 2017

Omdat onze scholen en ondersteuningsnetwerken vaak de vraag stellen of ondersteuners thuis of elders leerlingen mogen begeleiden, hebben we het antwoord op die vraag in de FAQ opgenomen.

06 december 2017

STEM@school is een onderzoeksproject dat leermateriaal ontwikkelt voor geïntegreerd en doorstroomgericht STEM-onderwijs in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Dat gebeurt met de hulp van directies, leraren en pedagogisch begeleiders. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen is partner van het project.

05 december 2017

Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

05 december 2017

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

05 december 2017

Diverse aspecten van dit thema zijn nog recent maar ook allanger geleden deze legislatuur al een aantal keren de revue gepasseerd en zullen later bij de bespreking van het voorstel van decreet in kwestie ongetwijfeld nog herhaald worden. Het gaat natuurlijk wel om een fundamentele kwestie waarover verschillende politieke standpunten bestaan.

05 december 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez vertrok van een recent, ernstig geweldincident in Brugge voor een aantal vragen over diverse begeleidingsmogelijkheden van leerlingen met problematisch gedrag in de context van Onderwijs en Welzijn.

Pagina's