Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

18 oktober 2017

Lincka, het Limburgs nascholingscentrum Katholiek Onderwijs, plaatst deze vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

18 oktober 2017

De Vlaamse Regering keurde een nieuw programma goed en trekt daarmee jaarlijks 650 000 euro extra uit voor leerlingen met leesbeperkingen. Daardoor kunnen die leerlingen in basis en secundair onderwijs gratis voorleessoftware gebruiken. De school of de ouders zullen de leerling kunnen registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen.

18 oktober 2017

Er is heel wat onduidelijkheid over de 'GON-continuering'. Met dit bericht willen we verheldering bieden. Het is niet de bedoeling om de organisatie van de ondersteuning en reeds gemaakte afspraken over ondersteuning retro-actief te gaan herbekijken. Maar hopelijk kan onze communicatie ertoe leiden dat nog openstaande vragen tot ondersteuning op een correcte manier beantwoord worden.

17 oktober 2017

Onderwijscommissaris Paul Cordy had de volgende vragen: “zijn er studies over het fenomeen van de gedwongen uithuwelijkingen, specifiek van minderjarigen? Zijn er eventueel richtlijnen die aan het onderwijs worden aangereikt om met die problematiek om te gaan? Als dat zo is, wat zijn dan de ervaringen daarmee?

17 oktober 2017

Voor de laatste vraag van de dag verwees onderwijscommissaris Jo De Ro naar een recente studiedag met als thema ‘Schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterschool? Op weg naar zinvolle kleuterparticipatie.’ Het huidige kleuteronderwijs zou te veel belang hechten aan leren en een te grote scheiding maken tussen leren en zorg.

17 oktober 2017

Na de vraag over schoolinfrastructuur van Willy Segers ging het in deze commissievergadering nog voort over dat thema met een vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro, die teruggreep naar een motie, ingediend op 20 oktober 2014.

17 oktober 2017

De Vlaamse Examencommissie (zeg maar, de huidige versie van de oude “middenjury”) kreeg recent een goed rapport van de onderwijsinspectie. Onderwijscommissaris Vera Celis wilde weten wat de minister van een en ander dacht, incl.

17 oktober 2017

Whizzkids is een ICT-wedstrijd voor leerlingen uit de derde graad van het gewoon of buitengewoon basisonderwijs in Vlaanderen. Didactisch gebruik van ICT en media binnen de verschillende leergebieden staat centraal. Alle vragen en opdrachten staan in het thema van geïntegreerd ICT-gebruik.

24 oktober 2017

Deze voormiddag richt ook directeur-generaal Lieven Boeve het woord tot de nieuwe directies secundair onderwijs op bezoek bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Pagina's