Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

01 maart 2018

Op de tweedaagse van de directies bao van de regio West-Vlaanderen met als thema “Zill InZicht” is directeur-generaal Lieven Boeve ’s avonds aanwezig.

Deze 2-daagse vindt plaats in Corsendonk Duinse Polders, Ruzettelaan 195 te Blankenberge.

27 februari 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve en Marc Keppens, directeur Dienst Personeel, gaan in gesprek met de directie over de werklast en de uitdagingen van het M-decreet op de werking van de school.

Dit schoolbezoek vindt plaats in de  Sint-Jozefsstraat 3 te 8790 Waregem.

13 februari 2018

Van een iets (ook politiek) delicatere aard was deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls. Overigens ook heel actueel.

13 februari 2018

Ook deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman was al eerder een paar keer aan bod gekomen. Nu naar aanleiding van een nieuw incident in Oudenaarde met een Albanees gezin wiens asielaanvraag geweigerd was. Hoe dan ook, het thema blijft schrijnend. Dus alle begrip.

13 februari 2018

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Caroline Gennez was intussen een klassieker, met overigens een grotere periodieke frequentie dan in wielrennerstermen gebruikelijk is. Hoe dacht de minister nog deze legislatuur tot een nieuw Inschrijvingsdecreet, dat de transparantie en de sociale mix verhoogde, te komen?

13 februari 2018

Onderwijscommissaris Steve Vandenberghe sloot met zijn vraag aan bij de hoorzitting van de dag voordien, waarover ik al elders op deze pagina’s geschreven heb: waarom werd het hangende tijdbestedingsonderzoek voor leraren in het kader van het loopbaandebat niet uitgebreid naar directeurs?

07 februari 2018

Op 8 en 9 maart 2018 organiseert de pedagogische begeleiding regio Limburg het directiecongres 'Vernieuwingen in het secundair onderwijs: waar staan we nu (voor)?'.

Tijdens het congres hoor je inspirerende getuigenissen en praktijkvoorbeelden vanuit de school. Er is ruimte voor formele en informele netwerkmomenten.

07 februari 2018

Nu voor de meeste scholen de teldag van de leerlingenaantallen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar voorbij is, maken velen een prognose voor de omkadering van 2018-2019.

07 februari 2018

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet over de leerlingenbegeleiding goed. Na het advies van de Raad van State volgen nog besprekingen in de Commissie Onderwijs en het Vlaams Parlement. Bedoeling is dat het decreet rond de paasvakantie definitief wordt goedgekeurd.

06 februari 2018

PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst deze vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

Pagina's