Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

07 december 2017

Het was druk vandaag in de plenaire vergadering voor minister Crevits. Eerst vier vragenstellers over een complex thema in de context van het al vaak besproken dossier “Modernisering secundair onderwijs”.

06 december 2017

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

06 december 2017

Omdat onze scholen en ondersteuningsnetwerken vaak de vraag stellen of ondersteuners thuis of elders leerlingen mogen begeleiden, hebben we het antwoord op die vraag in de FAQ opgenomen.

05 december 2017

Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

05 december 2017

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

05 december 2017

Diverse aspecten van dit thema zijn nog recent maar ook allanger geleden deze legislatuur al een aantal keren de revue gepasseerd en zullen later bij de bespreking van het voorstel van decreet in kwestie ongetwijfeld nog herhaald worden. Het gaat natuurlijk wel om een fundamentele kwestie waarover verschillende politieke standpunten bestaan.

05 december 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez vertrok van een recent, ernstig geweldincident in Brugge voor een aantal vragen over diverse begeleidingsmogelijkheden van leerlingen met problematisch gedrag in de context van Onderwijs en Welzijn.

05 december 2017

Na een gespreksronde met de directies van de betrokken basisscholen, zal directeur-generaal Lieven Boeve op de voorstelling van de vzw Scola - in aanwezigheid van het voltallige personeelskorps, de vrijwilligers, vertegenwoordigers uit de school- en ouderraden en bestuurders - de noodzaak tot bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting duiden.

29 november 2017

Nemen jouw leerlingen ook dit schooljaar deel aan onze interdiocesane proeven (IDP)? Je kunt hen al vanaf donderdag 30 november 2017 inschrijven. Dat doe je in onze toetsomgeving.

28 november 2017

Vanaf dit schooljaar krijgt elke leerling op het einde van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs een getuigschrift:

Pagina's