Modernisering so

Op de themapagina modernisering so bundelen we alle relevante informatie.

Met het oog op de uitrol van de modernisering so op 1 september 2018 ligt de focus op dit moment op de eerste graad.

Tegen de paasvakantie brengen we een aantal belangrijke uitgangspunten samen in een raamtekst op basis waarvan wij binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen een observerende en oriënterende eerste graad vorm willen geven. Aspecten zoals overgang basisonderwijs-secundair onderwijs, algemene vorming, basisgeletterdheid, differentiële doelen, keuzegedeelte, basisopties, oriënteren en attesteren, programmatie, schoolorganisatie … komen aan bod.

Na een initiële bespreking op het directieteam en de raad van bestuur wordt de raamtekst verder in bespreking gebracht in de directiecommissies en adviesraden bao, buo en so, en in de diverse codi-groepen. Opzet is daarbij input en feedback verzamelen, maar ook een draagvlak creëren.

De input en feedback verwerken we in een nieuwe versie. Op de Ronde van Vlaanderen zullen we voldoende tijd voorzien om alle uitgangspunten in de definitieve raamtekst grondig toe te lichten en te duiden. Zo willen we bij het einde van dit schooljaar directeurs en besturen voldoende handvatten geven om de eerste graad in een gemoderniseerd secundair onderwijs vorm te geven.

Voor de tweede en derde graad willen we tegen het einde van het schooljaar een zicht krijgen op de eigenheid van elke studierichting binnen de matrix en binnen elk domein.

Voor alle vragen in verband met de modernisering so kun je terecht op het e-mailadres moderniseringso [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

 

21 juni 2017

Tijdens de inforonde de voorbije weken lag de focus voor de modernisering so op de eerste graad. We bezorgen je de presentatie ‘Modernisering so – juni 2017’.

30 maart 2017

Op vrijdag 24 maart keurde de Vlaamse Regering een mededeling goed m.b.t. de modernisering so. Die bevat aanpassingen aan de voorgestelde basisopties in de eerste graad en aan de matrix in de tweede en de derde graad so:

22 maart 2017

Met het oog op de uitrol van de modernisering so op 1 september 2018 ligt de focus op dit moment op de eerste graad.

15 maart 2017

Iets minder dan een uur van de vergadering ging naar dit dossier, een van de belangrijkste maar ook erg complexe dossiers van deze legislatuur. Gelijk ook drie vragenstellers uit drie verschillende fracties: twee uit de meerderheid, één uit de oppositie.

19 januari 2017

Op basis van de vele reacties en na overleg stelt de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vast dat de voorgestelde matrix onvoldoende bijdraagt tot het realiseren van de belangrijkste doelstelling van de hervorming: de optimalisering van de studiekeuze van de leerling door een transparant aanbod en een getrapte studiekeuze.

  • Op 8 mei 2012 stelde we een breed gedragen visie op de toekomst van het secundair onderwijs voor. Je vindt die visie hier.