Leergebied - en vakoverschrijdende thema’s

Vakoverschrijdende Thema’s bevordert het verbindend denken en handelen tussen maatschappelijke thema’s. 

dvt.katholiekonderwijs.vlaanderen