Uittreksels uit Belgisch Staatsblad

Hier vind je uittreksels uit het Belgisch Staatsblad onder meer met betrekking tot wetten, decreten en besluiten die relevant zijn voor onderwijs.

Pagina's

30-06-2017

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2017

19-06-2017

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 2 mei 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vervoerskosten

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 2 mei 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 2 mei 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een tewerkstellingsfonds en tot vaststelling van zijn statuten

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 2 mei 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het statuut van de zonale busbegeleiders

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 2 mei 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het vormingsaanbod en de flexibele arbeidsroosters

31-05-2017

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2017

 

23-05-2017

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 2 mei 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de aanvullende eindejaarspremie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 2 mei 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 2 mei 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de tewerkstellingsmaatregelen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 2 mei 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het loon van de opzichters in het kleuter- en lager onderwijs en de begeleiders van leerlingen in het leerlingenvervoer

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2017-2018 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs

28-04-2017

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2017

 

Pagina's