17 januari 2018

Onderwijscommissaris Vera Celis had heel wat vragen over diverse aspecten van geweld tegen leraren na een recent rapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). Onderwijscommissaris Caroline Gennez vroeg wat beknopter naar verklaringen en remedies.

17 januari 2018

Onderwijscommissaris Ann Brusseel schetste omstandig het lerarentekort in de Brusselse context, en met name daarbij ook de druk op het Nederlandstalige onderwijs door de personeelssituatie in het Franstalige onderwijs.  Ze had een ganse reeks vragen.

15 januari 2018

Voor scholen buitengewoon onderwijs of ondersteuningsnetwerken die ondersteuning bieden aan studenten in het hoger onderwijs, hebben wij een samenwerkingsovereenkomst ontworpen om de samenwerking tussen alle partners te regelen.

09 januari 2018

Op 30 november 2017 keurde het paritair subcomité 152.01 een nieuw model van arbeidsreglement voor het arbeiderspersoneel goed. Inhoudelijk is het model niet veranderd. De wijzigingen hebben het arbeidsreglement in overeenstemming gebracht met gewijzigde wetgeving.

09 januari 2018

We bieden een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs inwerken.

09 januari 2018

Vanaf 22 januari 2018 krijgen alle leraren uit het basis- en secundair onderwijs de kans om een week lang hun tijdsbesteding te registreren, zowel professioneel (lessen voorbereiden, lesgeven, correcties, vergaderingen …) als privé (huishoudelijke taken, ontspanning …). De registratie gebeurt via Het Grote Tijdsonderzoek.

09 januari 2018

Normaal zou vanaf 1 januari 2018 het nieuwe systeem van verenigingswerken ('het onbelast bijverdienen') ingaan. De wet zou eind december 2017 worden gestemd. Door de kritiek op het systeem en een mogelijk belangenconflict met de gemeenschappen werd de stemming uitgesteld. Voorlopig staat het dossier dus on hold.

09 januari 2018

Scholen kunnen vanaf nu de aanvraag voor de terugbetaling van de aanvullende eindejaarspremie van december 2017 voor contractuele personeelsleden indienen. Je kan het document tot en met 28 februari 2018 indienen. 

13 december 2017

De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft een stakingsaanzegging ingediend voor dinsdag 19 december 2017. Militanten worden opgeroepen om enkel te staken indien ze effectief deelnemen aan de betoging georganiseerd door het ABVV.

Pagina's