26 april 2017

Onderwijscommissaris Paul Cordy nam een recent personeelsincident in een school van het Gemeenschapsonderwijs in het vizier om enerzijds een wellicht goedbedoelde maar gelijk erg onrealistische vraag aan de minister te stellen over aantallen soortgelijke gevallen in de verschillende onderwijsnetten en om anderzijds vooral gewoon bevestiging te krijgen van bestaande regelgeving. 

25 april 2017

Bij het aanvragen van een verlofstelsel willen de personeelsleden ook rekening houden met het effect dat dit zal hebben voor hun latere pensioen. Welke de gevolgen zullen zijn van het zorgkrediet en van het verlof voor verminderde prestaties (het nieuwe stelsel VVP dat ingaat op 1 september 2017), is helaas nog steeds niet bekend.

25 april 2017

Nogal wat scholen krijgen nu voor de eerste maal te maken met terbeschikkingstelling en reaffectatie. Daarbij kunnen ze ondersteuning vinden in onze mededelingen over dat onderwerp. Een eerste tekst “Reaffectatie in vogelvlucht” zet de belangrijkste principes uiteen in een samenvatting van een vijftal pagina’s.

18 april 2017

Nu de vacante betrekkingen in wervingsambten zijn meegedeeld, kunnen personeelsleden zich kandidaat stellen voor vaste benoeming. De decretale voorwaarden om een benoeming te verkrijgen worden toegelicht in onze mededelingen over dat onderwerp.

07 april 2017

Minister Crevits noemde een tijdje geleden het loopbaanpact een van haar moeilijkste dossiers deze legislatuur.

29 maart 2017

Onderwijscommissaris Jos De Meyer ging met enkele vragen in op het “telefoonboek” van de bekwaamheidsbewijzen, kaartte enkele anomalieën in het huidige systeem aan, legde het verband met statutaire aangelegenheden voor leraren en anderen en ondervroeg de minister over haar eventuele plannen om afwijkingen toe te staan en het huidige systeem aan te passen.

28 maart 2017

Cvo Miras en cvo TNA hebben dit schooljaar nog heel wat leraarsuren over die ze niet meer kunnen inzetten. Beide cvo’s stellen die uren ter beschikking van cvo’s die die uren nog dit schooljaar zouden kunnen gebruiken, om die dan volgend schooljaar terug te krijgen.

14 maart 2017

Bereid je nu de verlofaanvragen voor het volgende schooljaar voor? Maak dan zeker gebruik van het formulier “aanvraag-overeenkomst” dat we daarvoor hebben ontwikkeld. De overeenkomst ondervangt de meeste problemen die wel eens durven te rijzen vóór de aanvang of in de loop van een dienstonderbreking.

09 maart 2017

Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart volgen alle medewerkers van de diensten Personeel en Lerenden een tweedaagse vorming op een externe locatie. Dat betekent dat geen van de medewerkers gedurende deze tweedaagse telefonisch bereikbaar zal zijn en dat je de vragen het best via e-mail voorlegt.

Pagina's