28 september 2017

Deze dossiergroep - zeer divers samengesteld met vertegenwoordigers van de sectorale en interprofessionele vakbond, beweging.net, parlement en kabinet, minderhedenforum, CLB en allochtonen die een coachingsproject opstarten — zoekt zo concreet mogelijk mee naar oplossingen om de diverse uitdagingen in onderwijs op vlak van diversiteit aan te pakken en wil collectief en structureel stappen vooru

13 september 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt in Europees verband nauw samen met VLEVA. VLEVA is het Europees verbindingsagentschap van Vlaanderen. Eén van hun kerntaken is het "loket voor allerlei EU-gerelateerde vragen". Indien je vragen hebt over o.a.

12 september 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert in samenwerking met partners uit Engeland, Slovenië, Tsjechië en Estland een reeks internationale cursussen kaderend binnen het thema ‘samenwerkend leiderschap dat het leren van zowel het team als de leerlingen bevordert’.

 

 

Het gaat om deze internationale cursussen:

08 september 2017

Op 10 november 2017 vindt in Odisee Brussel de 11e ‘Themadag leidinggeven’ plaats. De themadag richt zich tot iedereen binnen het leerplicht- en het hoger onderwijs met een of meerdere leidinggevende taken. Ons thema voor 2017 is ‘Dynamiek van verschillen’.

20 september 2017

Na het bezoek van een multi-religieuze groep leerlingen van het Imelda-Instituut te Brussel aan Israël komen de leerlingen van de Carmel High School van Haifa van 14 tot 21 september op bezoek in België.
Directeur-generaal Lieven Boeve neemt – in het kader van het project van de katholieke dialoogschool - deel aan het panelgesprek voor deze “ambassadeurs van de dialoog”.

20 september 2017

Op de “startdag van de VlOR” die plaats vindt in de gebouwen van het Vlaams Parlement, zal ook directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig zijn. Op de startdag staat de Vlor stil bij de evoluties in het maatschappelijk discours over diversiteit, waarden en identiteit en hoe het onderwijs daarmee omgaat.

06 september 2017

Jouw school draagt openheid en dialoog ongetwijfeld hoog in het vaandel. Jij weet waar je school voor staat en wilt dat ook van anderen vernemen.

Hetzelfde geldt voor Missio, een internationale katholiek solidariteitsorganisatie. Haar doel is simpel: christenen wereldwijd met elkaar in contact brengen. Zodat ze van elkaar leren en elkaar steunen.

04 september 2017

Het gebruik van informatie krijgt een steeds grotere plaats in het schoolleven, binnen de kwaliteitsontwikkeling op beleidsniveau, maar ook in de klas. Dat creëert kansen, maar ook valkuilen. We organiseren een cursus datageletterdheid. Het doel is op een verantwoorde manier met data aan de slag te leren gaan. 

28 augustus 2017

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen coördineerde de voorbije 3 jaar het succesvolle Erasmus+ project Linpilcare. Thema’s zijn professionele leergemeenschappen en praktijkonderzoek. Het project ondersteunt scholen in effectieve professionalisering door je eigen klaspraktijk te onderzoeken en daar met anderen over te reflecteren.

Pagina's