04 mei 2017

In het kader van het internationaal project “Strip to Identity” [http://www.strip2id.eu (leerlingensite) en http://www.striptoidentity.eu (officiële projectsite)] dat het belang van Europese identiteit, leesvaardigheid en leesplezier van kinderen en jongeren moet bevorderen, hebben -

28 april 2017

Bij dit schoolbezoek gaat bijzondere aandacht naar de vernieuwing van het studiegebied mode in de nieuwe leerplannen Moderealisatie-en presentatie en 2 leerplandoelen die echt te maken hebben met identiteit en aanzetten tot dialoog: het authentieke van een sociale, religieuze en culturele leefwereld ontdekken en herkennen en een stijl kaderen in een bepaalde sociale, religieuze of culturele lee

19 april 2017

Op 1 juni 2017 organiseren we voor de zesentwintigste keer onze ICT-coördinatordag. We focussen die dag op de nieuwe privacywetgeving, de GDPR, die in mei 2018 van kracht wordt en de gevolgen daarvan voor de school en de ICT-coördinatie. Een tweede focus ligt op de Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS). Wat kan dat betekenen voor de ICT-coördinator?

18 april 2017

Vanaf vandaag kun je terecht op de aangepaste Zill-oefenToolDe versie is aangepast aan de laatste versie van de generieke doelen en onderliggende leerlijnen.

18 april 2017

Zowel de pedagogisch begeleiders als de proeftuinscholen getuigen van een grote deskundigheid en creativiteit bij de implementatie van Zin in leren! Zin in leven! in de proeftuinscholen. Om inspiratie en ideeën te delen, kun je nu ook terecht in een besloten Facebookgroep. Daarin posten zowel pedagogisch begeleiders als scholen ideeën en praktijkvoorbeelden.

07 april 2017

Onderwijscommissaris Ann Brusseel had een ganse reeks vragen naar aanleiding van het initiatief van de Vlaamse Scholierenkoepel om leerlingen zelf de kans te bieden seksuele voorlichting te geven. Het waardevolle initiatief was volgens haar een niet mis te verstaan signaal dat scholen hun seksuele voorlichting dringend moesten evalueren en moderniseren.

07 april 2017

Commissievoorzitter Kathleen Helsen sneed met deze vraag om uitleg een gezamenlijk thema van Werk en Onderwijs aan. Beleidsdomeinoverschrijdend dus en zulks levert altijd wat spanning op, maar de onderwijsminister vindt dit een belangrijk dossier waarin dringende stappen vooruit moeten worden gezet. Ze vroeg aan de onderwijscommissarissen om daar positief naar te kijken.

07 april 2017

Met deze op het eerste gezicht eenvoudige vraag over de participatie aan het deeltijds kunstonderwijs en de eventuele relatie daarvan met het inschrijvingsgeld waren we ook weer vertrokken voor een uit de kluiten gewassen gesprek met ook heel wat lokale inbreng van diverse interveniënten.

07 april 2017

Voorzitter Kathleen Helsen had een volledige dag meegedraaid in een centrum voor basiseducatie en was daar enkele knelpunten tegengekomen.

30 maart 2017

Op vrijdag 24 maart keurde de Vlaamse Regering een mededeling goed m.b.t. de modernisering so. Die bevat aanpassingen aan de voorgestelde basisopties in de eerste graad en aan de matrix in de tweede en de derde graad so:

Pagina's