06 december 2017

Op 1 juli 2016 startte bij AGION een nieuw tijdperk. De afwijkingen chronologie voor het vrij gesubsidieerd onderwijs werden ingrijpend gewijzigd. We zien nu het effect op de goedkeuring van wachtlijstdossiers. Binnenkort worden alle projecten op de AGION-wachtlijst tot einde 2005 goedkeuringsvatbaar verklaard. Snel zijn is de boodschap. 

05 december 2017
Op dinsdag 9 januari 2018 is er een opleiding Fiscaliteit voor schoolbesturen voorzien. Wil je weten:
  • wat de onderwijsvrijstelling precies inhoudt;
05 december 2017

Recent werd Omzendbrief SO 17 aangepast met de opname van een gedoogjaar voor internaten.

05 december 2017

Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman maakte gebruik van diverse onderzoeken (Koning Boudewijnstichting en  Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM)) om de hoge werkdruk van doctoraatsstudenten en wetenschappelijke medewerkers aan te kaarten alsook de ondervertegenwoordiging van vrouwen, met name in de personeelscategorie van de hoogleraren en i

08 december 2017

Directeur-generaal is aanwezig op de feestelijke inhuldiging van de nieuwe lokalen van de kleuterschool H. Familie te Sint-Niklaas.
De feestelijkheden vinden plaats in de R. Van Britsomstraat 1 te 9100 Sint-Niklaas.

 

05 december 2017

Na een gespreksronde met de directies van de betrokken basisscholen, zal directeur-generaal Lieven Boeve op de voorstelling van de vzw Scola - in aanwezigheid van het voltallige personeelskorps, de vrijwilligers, vertegenwoordigers uit de school- en ouderraden en bestuurders - de noodzaak tot bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting duiden.

07 december 2017

Scholen die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties hun sportinfrastructuur willen openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers, kunnen een aanvraag tot ondersteuning van hun project indienen.

27 november 2017

Ieder professioneel bestuur streeft er naar om zijn werking voortdurend te optimaliseren. Hebben we de juiste organisatiestructuur en de juiste besluitvormingsprocessen om te doen wat we willen doen en hoe we het willen doen? Hebben we voldoende ‘checks and balances’ ingebouwd om op te volgen en te controleren wat we doen?

23 november 2017

In het voorjaar 2018 wordt opnieuw de opleiding voor vertrouwenspersoon in het onderwijs georganiseerd.

Pagina's