08 januari 2018

Grote en zeer grote vzw’s zijn verplicht hun jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.

De kosten van de neerlegging zijn afhankelijk van de manier waarop de jaarrekening wordt neergelegd. Vanaf 1 januari 2018 bedragen de neerleggingstarieven in euro:

20 december 2017

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Als aanvulling op ons opleidingsaanbod heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen de website www.privacyopschool.be ontwikkeld.

20 december 2017

Met de kerstvakantie in het vooruitzicht is dit het ultieme moment om enkele winter(vakantie)voorzorgen te nemen voor je schoolgebouw.

19 december 2017
Hier en daar klinken berichten over wijzigingen aan de vzw wetgeving. We willen iedereen bij deze gerust stellen dat we dit opvolgen en de besturen zullen ondersteunen.

19 december 2017

Het document ‘Voorbeeldstatuten’ uit de ondersteunende BOS-documenten werd aangepast.

13 december 2017

Niet iedereen hoeft het warm water opnieuw uit te vinden!

13 december 2017

Door de aanvaarding van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement wordt onder meer de toelage van 950 euro voor taalstimulering van anderstalige kleuters voor het schooljaar 2017-2018 verlengd.

13 december 2017
Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs is aanvaard door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Door dat decreet wordt onder meer een eenmalige forfaitaire toelage van 72,24 euro toegekend per leerling in bepaalde structuuronderdelen van het secundair technisch en beroepsonderwijs.
 
12 december 2017

Vorige week kon je in onze nieuwsbrief lezen dat dossiers die bij AGION op de wachtlijst staan in 2005 binnenkort een uitnodiging mogen verwachten van AGION om hun dossier te actualiseren.

Waar hebben we het over?

Elk gesprek over scholenbouw begint en eindigt met een pleidooi voor meer geld.

12 december 2017

De documenten die wij ter ondersteuning van de BOS-processen ontwikkeld hebben, kun je terugvinden op onze website onder het thema Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.

Pagina's