01 februari 2018

We kregen recent verschillende vragen van bezorgde bestuurders en directies over de beslissing van uitgeverij VAN IN om het informaticapakket Schoolonline af te bouwen. VAN IN heeft het voornemen om tegen het einde van het schooljaar 2017-2018 te stoppen met de louter administratieve pakketgedeelten (o.a. leerlingen- en personeelsadministratie).

31 januari 2018

Veertien dagen geleden las je in deze nieuwsbrief dat de vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun krachten bundelen in vzw DOKO om je  bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.

23 januari 2018

De onderwijsinspectie is gestart met doorlichtingen van Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne (BVH) volgens een nieuwe methodiek gebaseerd op elf processen. Van die elf processen komen er op de dag van de inspectie vier aan bod. Van die vier processen kiest de inspectie er drie en de school zelf één. 

17 januari 2018

Vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelen hun krachten voor de ondersteuning van katholieke schoolbesturen bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten.

17 januari 2018

Wil je als schoolbestuur energie besparen en heb je nood aan kennis om dit aan te pakken? Je zoekt gelijkgestemden en expertise om ervaringen en informatie uit te wisselen? Dan heeft het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) een interessant aanbod voor jou.

17 januari 2018

Van een compleet andere orde dan de so-“vraag” van Caroline Gennez in deze commissievergadering waren deze vragen om uitleg van de onderwijscommissarissen Koen Daniëls en Jos De Meyer. Ook wel al oudere vragen, maar alleszins nog niet achterhaald.

09 januari 2018

Op 28 december 2017 verscheen het ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsregels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten in het Belgisch Staatsblad.

08 januari 2018

In de loop van de maand februari vindt er in elke regio een avond plaats waarop elke bestuurder de keuze heeft om twee vormingen te volgen: BOS & Personeel of BOS & fusies van vzw’s: financiële en boekhoudkundige aspecten.

08 januari 2018

De forfaits die op de fiches 281.10 of 281.20 vermeld moeten worden voor het kosteloos ter beschikking stellen van laptops, internetverbindingen, mobiele telefoon en telefoonabonnement, dalen vanaf 1 januari 2018.

Pagina's