21 juni 2017
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) is één van de drie belangrijke ‘werven’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarom staat de vorming voor bestuurders voor het schooljaar 2017 – 2018 in grote mate in het teken van BOS.  
 
21 juni 2017

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking.

Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni bekend gemaakt worden, dienen de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toe te passen.

15 juni 2017

De actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls was actueel, zeker.

14 juni 2017

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking.

Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni worden bekend gemaakt dienen de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toe te passen.

14 juni 2017

De Europese overheid heeft een nieuwe regeling uitgewerkt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers. De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing wordt, legt een aantal maatregelen op die gelden voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.

14 juni 2017
Het vormingsaanbod voor bestuurders start volgend schooljaar op donderdag 28 september 2017 met een Masterclass ‘Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool’. 
 
14 juni 2017

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert de energielening voor zonnepanelen op schooldaken. Schoolbesturen kunnen bij AGION aanspraak maken op goedkope leningen (1% rente vast over 15 jaar) voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. Het initiatief is één van de 11 klimaatacties van onderwijs.  

12 juni 2017

Laat je verwarmingsinstallatie nu correct afstellen tegen de volgende winter. Zo bespaar je tot 10 procent energie en komt er minder CO₂ vrij. Je krijgt voor uitgevoerde werken bovenop het wettelijk nazicht een eenmalige projectsubsidie.

07 juni 2017

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking. Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni worden bekend gemaakt, moeten de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toepassen.

07 juni 2017
Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2018-2019 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure.

Pagina's