Nieuws

16 februari 2017

Schoolbesturen die kinderopvang organiseren voor min 12-jarigen en voor min 18-jarigen met een zware handicap moeten bij voorkeur voor 1 maart 2017 aan ouders een fiscaal attest overhandigen voor de opvangkosten van aanslagjaar 2016.

15 februari 2017

De Vlaamse Regering wil in 2017 de zogenaamde ‘projectspecifieke DBFM’ introduceren. Logica en doel sluiten aan bij de lopende DBFM-operatie onder de noemer ‘Scholen van Morgen’: zoveel mogelijk moderne, aangepaste onderwijsinfrastructuur realiseren met een beperkt aantal middelen binnen de begroting en met een uitgesproken aandacht voor de levensduurkost over dertig jaar.

15 februari 2017
In de regio Mechelen-Brussel wordt het eerder aangekondigde 'voorjaarsseminarie' vervangen door een 'Dialoogavond' voor schoolbesturen, directeurs en andere geïnteresseerden over radicalisering en polarisering.
 
15 februari 2017

De wellicht meest gevoelige vraag van de namiddagvergadering nam onderwijscommissaris Caroline Gennez voor haar rekening: de conceptnota BOS, oftewel bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting.

15 februari 2017

We hadden nog maar net de dag voordien twee actuele vragen gehad over de zgn. maximumfactuur in het secundair onderwijs of onderwijscommissaris Steve Vandenberghe ging al door op een verwante materie in het basisonderwijs, na zijn eerdere schriftelijke vraag daarover.

15 februari 2017

Het is een traditie dat er in iedere regio in de loop van de maand maart een voorjaarsseminarie plaatsvindt met tal van vormingssessies voor besturen. Ook dit jaar was die gepland.

15 februari 2017

Vanuit sommige regio’s krijgen we meldingen dat de overheid het dossier Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting on hold zou hebben gezet. Gelet op onze contacten met het kabinet kunnen we dat tegenspreken. Op basis van de informatie waarover wij beschikken wil de minister voor de zomer nog steeds substantiële stappen vooruit zetten in dit dossier.

14 februari 2017

Op maandag 20 maart 2017 wordt een terugkomdag voor vertrouwenspersonen georganiseerd in Antwerpen. De supervisiedag is een nascholing en geeft aan de vertrouwenspersonen de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichte navorming.

07 februari 2017

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is wettelijk verplicht om tegen 31 maart een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Met dat verslag krijgen de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht op de werking van de preventiedi

07 februari 2017

De externe dienst preventie en bescherming op het werk (EDPBW) maakt momenteel de eindafrekening van de forfaitaire bijdrage voor 2016.

Pagina's