18 oktober 2017

Eerder in 2017 keurde de raad van bestuur van AGION 35 huursubsidiedossiers goed, waarvan ruim 30 voor het vrij gesubsidieerd onderwijs. Daarmee kunnen de betrokken schoolbesturen subsidies krijgen om een gebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had. Het gaat zowel om bestaande gebouwen als om nog te realiseren nieuwbouw of vernieuwbouw.

17 oktober 2017

Nog een communautaire kwestie, maar dan van een andere orde dan de niet-samenvallende paasvakantie en de status van het onderwijsoverleg tussen de gemeenschappen in Brussel. Willy Segers friste het geheugen op over de Nederlandstalige basisschool in de Waalse faciliteitengemeente Komen.

17 oktober 2017

Na de vraag over schoolinfrastructuur van Willy Segers ging het in deze commissievergadering nog voort over dat thema met een vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro, die teruggreep naar een motie, ingediend op 20 oktober 2014.

11 oktober 2017

De onderwijsvakbond Christelijk Onderwijzersverbond (COV) reageerde begin augustus verontwaardigd op een oproep in de krant voor vrijwilligerswerk voor klussen en de organisatie van voor- en naschoolse opvang op school. Dat wees volgens die vakbond nogmaals op een structureel gebrek aan geld in het basisonderwijs, aldus onderwijscommissaris Steve Vandenberghe.

10 oktober 2017

Sinds half april 2017 kunnen scholen rekenen op subsidies om hun verwarmingsketels optimaal te laten afstellen. Een optimaal afgestelde verwarmingsinstallatie kan tot 10 procent energie besparen.

09 oktober 2017

Het is al even geleden dat BOS als apart item in onze nieuwsbrief werd opgenomen. Dat zou de indruk kunnen wekken dat BOS wat op de achtergrond verdwenen is, dat er nog weinig rond gebeurt. Niets is minder waar. BOS is en blijft een prioritaire werf voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

05 oktober 2017

Heel wat scholen contacteerden ons deze week over nieuwe aangifteformulieren die ze ontvangen hebben vanwege Reprobel. Deze aangifteformulieren vormen een onderdeel van een nieuw vergoedingssysteem voor gebruik van auteursrechtelijke werken in het onderwijs, naar aanleiding van een hervorming in de Belgische auteurswetgeving.

Pagina's