Dienst Bestuur & organisatie

 

Dienst Bestuur & organisatie is uitzonderlijk gesloten op 24 en 25 augustus 2017.  

 

Nieuws

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls stelde een probleem van afstemming vast bij twee lijsten van scholen: de lijst met scholen in gemeenten die in aanmerking komen voor hertelling en de lijst met scholen die zgn. capaciteitsmiddelen krijgen.

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls baseerde zich op het persbericht van minister Crevits van 5 mei 2017 en kaartte een concrete casus ter zake aan.

21 augustus 2017

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2018-2019 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure.

21 augustus 2017

In het kader van planlastvermindering organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen net zoals het vorig schooljaar niet langer een eigen leerlingentelling bij haar scholen.

21 augustus 2017

De nieuwe “codex over welzijn op het werk” is er. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. De regelgeving veranderde niet, maar alles werd in een meer overzichtelijke structuur gegoten.

21 augustus 2017

Scholen die in aanmerking komen voor een verplicht bodemonderzoek kunnen dit gratis laten uitvoeren door de OVAM.

05 juli 2017

Het vakantienummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen.

03 juli 2017

De norm NBN S21-204 van 1982 wordt grondig vernieuwd. Om meer inzicht te krijgen in de brandveiligheid van nieuwe, bestaande en tijdelijke schoolgebouwen doet Sirris-Agoria een onderzoek naar de brandveiligheid van schoolgebouwen. Daarvoor hebben ze een brandrisicoanalyse-methodiek uitgewerkt.

03 juli 2017

Sinds 23 februari 2017 moeten stedenbouwkundige aanvragen waarvoor de medewerking van een architect vereist is, via het digitaal loket voor bouwaanvragen ingediend worden.

28 juni 2017

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking.

Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni bekend gemaakt worden, dienen de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toe te passen.

Pagina's