19 april 2017

In het kader van de acties rond Klimaat & Onderwijs lanceerde minister Crevits op 18 april een nieuwe oproep. Scholen kunnen intekenen op een eenmalige subsidie voor de afstelling van de verwarmingsinstallatie. Die eenmalige subsidie geldt van 18 april 2017 tot en met 31 oktober 2017.

19 april 2017

In het kader van de acties rond Klimaat & Onderwijs lanceerde minister Crevits op 16 april een nieuwe oproep voor het basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Je maakt kans op een subsidie van 5 000 euro om twee schooljaren lang te werken aan een eigen vernieuwend STEM-klimaatproject.

Je aanvraag moet voor 1 juni 2017 ingediend zijn. 

18 april 2017

Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs moet - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief valt onder de interne planningsprocedure - ten laatste op 1 mei 2017 aan AgODi gemeld worden:

07 april 2017

Deze vragen om uitleg van Jo De Ro en Jos De Meyer  gingen over de concrete uitvoering van het decreet van 25 november 2016 over de zgn. DBFM-light of het projectspecifieke DBFM-programma.

30 maart 2017

Op 1 september 2015 trad het M-decreet in werking. Het Bureau van het toenmalige VVKBuO besliste dat in de toekomst enkel scholen die ook op de school zelf type 9 inrichtten GON konden blijven aanbieden voor leerlingen met ASS.

29 maart 2017

Een Brussels onderwijs- en ook breder cultureel dossier, mét een heikele voorgeschiedenis die al een paar keer in het Vlaams Parlement aan bod was gekomen: met name, een typisch probleem dat te maken heeft met een gebrek aan overeenkomst tussen de gemeenschappen en de federale overheid.

22 maart 2017

Op 5 maart 2017 lanceerde Hilde Crevits, de Vlaamse minister van Onderwijs, de oproep naar schoolbesturen om deel te nemen aan een nieuw projectspecifiek DBFM-programma. De twee infosessies die Katholiek Onderwijs Vlaanderen enkele dagen nadien gepland had, kwamen dan ook net op tijd en kenden een grote belangstelling.

16 maart 2017

Schoolbesturen met een onderworpen vermogen groter dan 25 000 euro moeten een aangifte patrimoniumtaks indienen tegen 31 maart. Tegen diezelfde datum moet ook de taks worden betaald. Indien je geen uitnodiging hebt gekregen van het lokaal Registratiekantoor, dan moet je zelf initiatief nemen om de aangifte in te dienen en de betaling uit te voeren.

15 maart 2017

Vorige week berichtten we over het draaiboek en de thematische nota’s BOS op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze week werden ook de nota’s 'BOS & preventie' en 'BOS & communicatie en inspraak' gepubliceerd.

15 maart 2017
In eerdere nieuwsbriefberichten gingen we in op Europese rechtspraak over het Belgische reprografiesysteem en het advies vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen om Reprobelfacturen te betwisten. Maar voor de aangifteperiode juli tot december 2016 kunnen scholen opnieuw Reprobelfacturen ontvangen.

Pagina's