Algemeen reglement en arbeidsreglement in het gewoon basisonderwijs