Algemeen reglement en arbeidsreglement in het buitengewoon secundair onderwijs