Agenda directeur-generaal

22 januari 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve gaat in gesprek met Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open Vld) over de reactie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het akkoord van de Vlaamse Regering over de modernisering van het secundair onderwijs.

03 februari 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de officiële opening van de campus Kortrijk Weide van CVO Miras.

Deze viering vindt plaats op het Nelson Mandelaplein 1 te Kortrijk.

02 februari 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve maakt kennis met de schoolwerking van elke dag, met bijzondere aandacht voor het project van het jaar: zorgzaam omgaan met agressie, ook op de speelplaats.

03 februari 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve krijgt een overzicht van de samenwerking tussen alle scholen van de vzw (basis-, buitengewoon en secundair onderwijs): “van kleuter tot 18 jaar via innovatieve projecten en verbondenheid”. Het bezoek eindigt met een voorstelling van de bijna afgewerkte nieuwbouw van de basisschool.

01 februari 2017

Prof. dr. Lieven Boeve gaat in debat met prof. dr. Boudewijn Bouckaert, oud-parlementslid, oud-voorzitter van de Vlaamse Commissie Onderwijs over het thema: Hoe nabij is het einde van het katholiek onderwijs? Aanleiding is de discussie over de katholieke dialoogschool die o.a.

28 januari 2017

Deze voormiddag is directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig op de feestelijke opening van de nieuwbouw van het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege, Rombaut Keldermansstraat 33 te Edegem.

23 januari 2017

Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de afscheidsviering van de algemeen directeur van de Arteveldehogeschool, de heer Johan Veeckman.

Deze viering vindt plaats in het Groot Auditorium ICC, Van Rysselberghedreef 2, Gent.

 

20 januari 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie van het GO!.
Deze receptie vindt plaats in De Schelp van het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.

 

19 januari 2017

Op dit driedaags colloquium met als thema “Gedrag gedragen, vandaag en morgen” zal directeur-generaal Lieven Boeve op donderdagavond een toespraak houden over de voorlopige visietekst “Onderwijs voor alle leerlingen in 2025” en het buitengewoon onderwijs.

Deze studiedag vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 330, Oostende.

 

14 januari 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve bezoekt samen met pedagogisch directeur Machteld Verhelst en de directeur van de Vlaamse Openluchtklassen Marina Claes, de sneeuwklassen te Leysin, Zwitserland.

Pagina's