Agenda directeur-generaal

08 juli 2017

Op de academische zitting in het kader van de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap op zaterdag 8 juli 2017 om 19.00 uur is directeur-generaal Lieven Boeve gastspreker. Het onderwerp van de toespraak is “Onderwijs in beweging”.

Deze academische zitting vindt plaats in het auditorium 30CC Minnepoort, Brusselsestraat 62 te Leuven.

05 juli 2017

Op 5 en 6 juli geeft directeur-generaal Lieven Boeve een aantal lezingen over de recontextualisering van christelijke identiteit in de actuele context aan de Astrialian Catholic University te Rome.

23 juni 2017

Op vrijdag 23 juni vergezelt directeur-generaal Lieven Boeve de koninklijke delegatie naar Baden – klemtoom op de projecten van duaal leren - en Luzern, met focus op innovatie, clustering van bedrijven bij de opleiding, coaching van de leraars, mobiliteit van studenten en kwaliteitscontrole.

16 juni 2017

Op de officiële opening van de KU Leuven Campus Brugge zal ook prof. dr. Lieven Boeve aanwezig zijn.

Deze viering vindt plaats in de Spoorwegstraat 12, 8200 Brugge.

14 juni 2017

Directeur-generaal neemt deel aan de vergadering voor schoolbesturen georganiseerd door de regio Antwerpen die plaatsvindt in de Noorderlaan 108 te Antwerpen.

13 juni 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de diocesane jaarvergadering voor schoolbestuurders georganiseerd door het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel in zaal Spoor 95 van het Provinciehuis van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 in Leuven.

12 juni 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de jaarvergadering van het Comité Besturen van het Bisdom Gent die plaatsvindt in Marialand 31 te Gent.

20 juni 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve is deze avond aanwezig op de viering van het 15-jarig bestaan van de vzw Sint-Goedele Brussel.
Dit jubileum wordt gevierd in de Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein 1 te 1000 Brussel.

 

20 juni 2017

Deze namiddag geeft directeur-generaal Lieven Boeve toelichting over het ondersteuningsmodel, de modernisering SO (de stand van zaken, de raamtekst eerste graad en planning eerste graad), OD XXVII, de stand van zaken betreffende BOS en de loopbaangesprekken en de campagne internaten.
Deze inforonde vindt plaats in het Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5 te Torhout.

 

20 juni 2017

Deze voormiddag geeft directeur-generaal Lieven Boeve toelichting over het ondersteuningsmodel, Zin in leren! Zin in leven!, OD XXVII, de stand van zaken betreffende BOS en de loopbaangesprekken en de campagne internaten.
Deze inforonde vindt plaats in het Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5 te Torhout.

 

Pagina's